преглед

на търг

2950-2030

Търг 2950-2030 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1611-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 96, Средна: 65, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 5

Общо: 178м³

Начална цена: 15202.00 лв.

Стъпка: 304 лв.

Гаранция: 760 лв.

Първа дата: 07.07.2016, 13:30

Втора дата: 14.07.2016, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване