Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2790-2510

Търг 2790-2510 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 1724

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 332, Средна: 222, Дребна: 57

Дърва (м³): За огрев: 81, ОЗМ: 21

Общо: 713м³

Начална цена: 43935.00 лв.

Стъпка: 439 лв.

Гаранция: 2197 лв.

Първа дата: 05.07.2017, 15:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ