преглед

на търг

2790-2510

Търг 2790-2510 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 1724

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 332, Средна: 222, Дребна: 57

Дърва (м³): За огрев: 81, ОЗМ: 21

Общо: 713м³

Начална цена: 43935.00 лв.

Стъпка: 439 лв.

Гаранция: 2197 лв.

Първа дата: 05.07.2017, 15:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ