преглед

на търг

2790-2509

Търг 2790-2509 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 1722

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 891, Средна: 403, Дребна: 54

Дърва (м³): За огрев: 251, ОЗМ: 57

Общо: 1656м³

Начална цена: 103457.00 лв.

Стъпка: 1035 лв.

Гаранция: 5173 лв.

Първа дата: 05.07.2017, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ