Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2790-2508

Търг 2790-2508 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 1719

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 655, Средна: 159, Дребна: 53

Дърва (м³): За огрев: 150, ОЗМ: 32

Общо: 1049м³

Начална цена: 70254.00 лв.

Стъпка: 703 лв.

Гаранция: 3513 лв.

Първа дата: 05.07.2017, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ