преглед

на търг

2790-2508

Търг 2790-2508 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 1719

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 655, Средна: 159, Дребна: 53

Дърва (м³): За огрев: 150, ОЗМ: 32

Общо: 1049м³

Начална цена: 70254.00 лв.

Стъпка: 703 лв.

Гаранция: 3513 лв.

Първа дата: 05.07.2017, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ