преглед

на търг

2830-2507

Търг 2830-2507 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 1728

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 24, Средна: 533, Дребна: 20

Дърва (м³): За огрев: 275, ОЗМ: 23

Общо: 875м³

Начална цена: 24339.00 лв.

Стъпка: 250 лв.

Гаранция: 1217 лв.

Първа дата: 05.07.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ