преглед

на търг

2830-2506

Търг 2830-2506 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 1727

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 235, Средна: 23, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 24, ОЗМ: 80

Общо: 362м³

Начална цена: 21110.00 лв.

Стъпка: 250 лв.

Гаранция: 1056 лв.

Първа дата: 05.07.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване