преглед

на търг

2830-2505

Търг 2830-2505 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 1726

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк, трп, брз

Дървесина (м³): Едра: 195, Средна: 57, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 296, ОЗМ: 45

Общо: 600м³

Начална цена: 25678.00 лв.

Стъпка: 300 лв.

Гаранция: 1284 лв.

Първа дата: 05.07.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ