преглед

на търг

2950-2029

Търг 2950-2029 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1600-4

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, бк

Дървесина (м³): Едра: 41, Средна: 18, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 12

Общо: 76м³

Начална цена: 6202.00 лв.

Стъпка: 124 лв.

Гаранция: 310 лв.

Първа дата: 07.07.2016, 13:00

Втора дата: 14.07.2016, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване