преглед

на търг

2830-2504

Търг 2830-2504 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 1709

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 129, Средна: 11, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 70, ОЗМ: 63

Общо: 273м³

Начална цена: 13665.00 лв.

Стъпка: 150 лв.

Гаранция: 683 лв.

Първа дата: 05.07.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване