преглед

на търг

2790-2501

Търг 2790-2501 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 1717

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 1744, Средна: 255, Дребна: 11

Дърва (м³): За огрев: 40, ОЗМ: 24

Общо: 2074м³

Начална цена: 160615.00 лв.

Стъпка: 1606 лв.

Гаранция: 8031 лв.

Първа дата: 05.07.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ