преглед

на търг

2950-2028

Търг 2950-2028 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1601-3

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 65, Средна: 8, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 69

Общо: 142м³

Начална цена: 11304.00 лв.

Стъпка: 226 лв.

Гаранция: 565 лв.

Първа дата: 07.07.2016, 12:30

Втора дата: 14.07.2016, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване