преглед

на търг

2460-2498

Търг 2460-2498 - ДГС ТРЪН

Обект No. 1710

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 717, ОЗМ: 0

Общо: 717м³

Начална цена: 46031.00 лв.

Стъпка: 460 лв.

Гаранция: 2302 лв.

Първа дата: 04.07.2017, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване