преглед

на търг

2460-2495

Търг 2460-2495 - ДГС ТРЪН

Обект No. 1707

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 506, ОЗМ: 0

Общо: 506м³

Начална цена: 32485.00 лв.

Стъпка: 325 лв.

Гаранция: 1624 лв.

Първа дата: 04.07.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи: