Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2460-2491

Търг 2460-2491 - ДГС ТРЪН

Обект No. 1703

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 22, Средна: 2, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 1032, ОЗМ: 0

Общо: 1056м³

Начална цена: 68028.00 лв.

Стъпка: 680 лв.

Гаранция: 3401 лв.

Първа дата: 04.07.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване