преглед

на търг

2760-2489

Търг 2760-2489 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 1716-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 62, Средна: 527, Дребна: 287

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 53

Общо: 929м³

Начална цена: 57010.00 лв.

Стъпка: 570 лв.

Гаранция: 2851 лв.

Първа дата: 29.06.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи: