преглед

на търг

2760-2490

Търг 2760-2490 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 1716-3

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 38, Средна: 507, Дребна: 454

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 43

Общо: 1042м³

Начална цена: 62983.00 лв.

Стъпка: 630 лв.

Гаранция: 3149 лв.

Първа дата: 29.06.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи: