Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2760-2490

Търг 2760-2490 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 1716-3

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 38, Средна: 507, Дребна: 454

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 43

Общо: 1042м³

Начална цена: 62983.00 лв.

Стъпка: 630 лв.

Гаранция: 3149 лв.

Първа дата: 29.06.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи: