преглед

на търг

2950-2486

Търг 2950-2486 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1716-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 156, Средна: 20, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 66

Общо: 242м³

Начална цена: 22160.11 лв.

Стъпка: 443 лв.

Гаранция: 1108 лв.

Първа дата: 27.06.2017, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване