преглед

на търг

2950-2485

Търг 2950-2485 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1715-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: см

Дървесина (м³): Едра: 82, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 82м³

Начална цена: 9485.23 лв.

Стъпка: 190 лв.

Гаранция: 474 лв.

Първа дата: 27.06.2017, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване