преглед

на търг

2950-2484

Търг 2950-2484 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1710-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 79, Средна: 17, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 96м³

Начална цена: 9948.16 лв.

Стъпка: 199 лв.

Гаранция: 497 лв.

Първа дата: 27.06.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване