преглед

на търг

2950-2482

Търг 2950-2482 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1707-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 74, Средна: 16, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 27

Общо: 117м³

Начална цена: 9877.27 лв.

Стъпка: 198 лв.

Гаранция: 494 лв.

Първа дата: 27.06.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване