преглед

на търг

2950-2481

Търг 2950-2481 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1700-3

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб, лст, бк

Дървесина (м³): Едра: 99, Средна: 37, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 7, ОЗМ: 9

Общо: 156м³

Начална цена: 12247.45 лв.

Стъпка: 245 лв.

Гаранция: 612 лв.

Първа дата: 27.06.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване