преглед

на търг

2950-2480

Търг 2950-2480 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1616-6

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 89, Средна: 47, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 6

Общо: 142м³

Начална цена: 12232.67 лв.

Стъпка: 245 лв.

Гаранция: 612 лв.

Първа дата: 27.06.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване