преглед

на търг

2960-2476

Търг 2960-2476 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1722-1E

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: см

Дървесина (м³): Едра: 175, Средна: 5, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 20

Общо: 200м³

Начална цена: 21816.94 лв.

Стъпка: 219 лв.

Гаранция: 1091 лв.

Първа дата: 22.06.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване