преглед

на търг

2960-2475

Търг 2960-2475 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1709-1E

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 193, Средна: 36, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 21, ОЗМ: 42

Общо: 293м³

Начална цена: 26380.20 лв.

Стъпка: 264 лв.

Гаранция: 1319 лв.

Първа дата: 22.06.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване