преглед

на търг

2960-2474

Търг 2960-2474 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1707-2 E

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 431, Средна: 51, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 24, ОЗМ: 143

Общо: 649м³

Начална цена: 60463.15 лв.

Стъпка: 605 лв.

Гаранция: 3023 лв.

Първа дата: 22.06.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване