Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2960-2474

Търг 2960-2474 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1707-2 E

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 431, Средна: 51, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 24, ОЗМ: 143

Общо: 649м³

Начална цена: 60463.15 лв.

Стъпка: 605 лв.

Гаранция: 3023 лв.

Първа дата: 22.06.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване