преглед

на търг

2100-2473

Търг 2100-2473 - ДГС ЕЛИН ПЕЛИН

Обект No. 1713

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 41, Средна: 293, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 480, ОЗМ: 21

Общо: 839м³

Начална цена: 31098.00 лв.

Стъпка: 310 лв.

Гаранция: 1555 лв.

Първа дата: 21.06.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване