преглед

на търг

2100-2472

Търг 2100-2472 - ДГС ЕЛИН ПЕЛИН

Обект No. 1711

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 68, Средна: 44, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 368, ОЗМ: 0

Общо: 484м³

Начална цена: 21088.00 лв.

Стъпка: 210 лв.

Гаранция: 1054 лв.

Първа дата: 21.06.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване