Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2700-2469

Търг 2700-2469 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1627-С-1/ 1628-С-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 161, Средна: 81, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 30

Общо: 272м³

Начална цена: 18511.89 лв.

Стъпка: 370 лв.

Гаранция: 926 лв.

Първа дата: 16.06.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване