Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2000-2027

Търг 2000-2027 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 1501-13

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк, трп, дб

Дървесина (м³): Едра: 237, Средна: 49, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 286м³

Начална цена: 20383.00 лв.

Стъпка: 203 лв.

Гаранция: 1019 лв.

Първа дата: 28.06.2016, 11:30

Втора дата: 05.07.2016, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване