преглед

на търг

2000-2027

Търг 2000-2027 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 1501-13

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк, трп, дб

Дървесина (м³): Едра: 237, Средна: 49, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 286м³

Начална цена: 20383.00 лв.

Стъпка: 203 лв.

Гаранция: 1019 лв.

Първа дата: 28.06.2016, 11:30

Втора дата: 05.07.2016, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване