преглед

на търг

2000-2026

Търг 2000-2026 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 1501-11

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, бк, трп, дб

Дървесина (м³): Едра: 249, Средна: 12, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 261м³

Начална цена: 21389.00 лв.

Стъпка: 213 лв.

Гаранция: 1069 лв.

Първа дата: 28.06.2016, 11:00

Втора дата: 05.07.2016, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване