преглед

на търг

2760-2453

Търг 2760-2453 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 1611-Р2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 169, Средна: 33, Дребна: 8

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 210м³

Начална цена: 18451.00 лв.

Стъпка: 200 лв.

Гаранция: 923 лв.

Първа дата: 06.06.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване