преглед

на търг

2960-2022

Търг 2960-2022 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1506-6

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 122, Средна: 74, Дребна: 17

Дърва (м³): За огрев: 7, ОЗМ: 8

Общо: 228м³

Начална цена: 17774.18 лв.

Стъпка: 250 лв.

Гаранция: 889 лв.

Първа дата: 24.06.2016, 11:00

Втора дата: 01.07.2016, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване