Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2780-2450

Търг 2780-2450 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 1703-3

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 564, Средна: 105, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 4, ОЗМ: 0

Общо: 673м³

Начална цена: 52985.00 лв.

Стъпка: 1600 лв.

Гаранция: 2649 лв.

Първа дата: 06.06.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване