Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2780-2449

Търг 2780-2449 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 1711

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела, бк, трп

Дървесина (м³): Едра: 378, Средна: 126, Дребна: 18

Дърва (м³): За огрев: 63, ОЗМ: 44

Общо: 629м³

Начална цена: 37958.00 лв.

Стъпка: 1100 лв.

Гаранция: 1898 лв.

Първа дата: 06.06.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване