преглед

на търг

2780-2449

Търг 2780-2449 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 1711

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела, бк, трп

Дървесина (м³): Едра: 378, Средна: 126, Дребна: 18

Дърва (м³): За огрев: 63, ОЗМ: 44

Общо: 629м³

Начална цена: 37958.00 лв.

Стъпка: 1100 лв.

Гаранция: 1898 лв.

Първа дата: 06.06.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване