преглед

на търг

2780-2448

Търг 2780-2448 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 1706

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела, бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 335, Средна: 136, Дребна: 24

Дърва (м³): За огрев: 216, ОЗМ: 65

Общо: 776м³

Начална цена: 40941.00 лв.

Стъпка: 1200 лв.

Гаранция: 2047 лв.

Първа дата: 06.06.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване