преглед

на търг

2960-2023

Търг 2960-2023 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1605-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 384, Средна: 32, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 5, ОЗМ: 81

Общо: 502м³

Начална цена: 45758.70 лв.

Стъпка: 500 лв.

Гаранция: 2288 лв.

Първа дата: 24.06.2016, 11:30

Втора дата: 01.07.2016, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване