преглед

на търг

1090-2437

Търг 1090-2437 - ДГС СОФИЯ

Обект No. 17211

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, бк, здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 83, Средна: 482, Дребна: 98

Дърва (м³): За огрев: 2937, ОЗМ: 24

Общо: 3624м³

Начална цена: 73638.00 лв.

Стъпка: 736 лв.

Гаранция: 3682 лв.

Първа дата: 02.06.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване