Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2070-2430

Търг 2070-2430 - ДГС ПИРДОП

Обект No. 1714

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, бк, здб, гбр, пляв

Дървесина (м³): Едра: 50, Средна: 64, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 519, ОЗМ: 46

Общо: 686м³

Начална цена: 25054.00 лв.

Стъпка: 250 лв.

Гаранция: 1253 лв.

Първа дата: 30.05.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване