преглед

на търг

2070-2430

Търг 2070-2430 - ДГС ПИРДОП

Обект No. 1714

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, бк, здб, гбр, пляв

Дървесина (м³): Едра: 50, Средна: 64, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 519, ОЗМ: 46

Общо: 686м³

Начална цена: 25054.00 лв.

Стъпка: 250 лв.

Гаранция: 1253 лв.

Първа дата: 30.05.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване