преглед

на търг

2960-2024

Търг 2960-2024 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1619-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 421, Средна: 88, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 12, ОЗМ: 23

Общо: 544м³

Начална цена: 47446.60 лв.

Стъпка: 550 лв.

Гаранция: 2372 лв.

Първа дата: 24.06.2016, 12:00

Втора дата: 01.07.2016, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване