преглед

на търг

2117-2433

Търг 2117-2433 - ДЛС АРАМЛИЕЦ

Обект No. 17305

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 22, Средна: 50, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 32, ОЗМ: 0

Общо: 107м³

Начална цена: 3046.00 лв.

Стъпка: 90 лв.

Гаранция: 152 лв.

Първа дата: 31.05.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване