преглед

на търг

2117-2432

Търг 2117-2432 - ДЛС АРАМЛИЕЦ

Обект No. 17304

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, бк, гбр, трп, брз

Дървесина (м³): Едра: 109, Средна: 190, Дребна: 34

Дърва (м³): За огрев: 734, ОЗМ: 0

Общо: 1067м³

Начална цена: 30818.80 лв.

Стъпка: 920 лв.

Гаранция: 1541 лв.

Първа дата: 31.05.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване