преглед

на търг

2117-2431

Търг 2117-2431 - ДЛС АРАМЛИЕЦ

Обект No. 17303

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, гбр, трп

Дървесина (м³): Едра: 69, Средна: 84, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 840, ОЗМ: 131

Общо: 1130м³

Начална цена: 44595.43 лв.

Стъпка: 1330 лв.

Гаранция: 2230 лв.

Първа дата: 31.05.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване