преглед

на търг

2500-2426

Търг 2500-2426 - ДЛС ОСОГОВО

Обект No. 17045

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 518, Средна: 27, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 1026, ОЗМ: 50

Общо: 1621м³

Начална цена: 109321.50 лв.

Стъпка: 1100 лв.

Гаранция: 5466 лв.

Първа дата: 23.05.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване