преглед

на търг

2500-2425

Търг 2500-2425 - ДЛС ОСОГОВО

Обект No. 17044-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 76, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 10

Общо: 86м³

Начална цена: 6340.00 лв.

Стъпка: 65 лв.

Гаранция: 317 лв.

Първа дата: 23.05.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване