Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2850-2025

Търг 2850-2025 - ДГС ПЕТРИЧ

Обект No. 1615

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: тп, и214

Дървесина (м³): Едра: 172, Средна: 12, Дребна: 9

Дърва (м³): За огрев: 26, ОЗМ: 0

Общо: 219м³

Начална цена: 16560.00 лв.

Стъпка: 300 лв.

Гаранция: 828 лв.

Първа дата: 24.06.2016, 12:30

Втора дата: 01.07.2016, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване