преглед

на търг

2850-2025

Търг 2850-2025 - ДГС ПЕТРИЧ

Обект No. 1615

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: тп, и214

Дървесина (м³): Едра: 172, Средна: 12, Дребна: 9

Дърва (м³): За огрев: 26, ОЗМ: 0

Общо: 219м³

Начална цена: 16560.00 лв.

Стъпка: 300 лв.

Гаранция: 828 лв.

Първа дата: 24.06.2016, 12:30

Втора дата: 01.07.2016, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване