преглед

на търг

2500-2423

Търг 2500-2423 - ДЛС ОСОГОВО

Обект No. 17039

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: здгл

Дървесина (м³): Едра: 317, Средна: 125, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 89, ОЗМ: 20

Общо: 558м³

Начална цена: 29010.40 лв.

Стъпка: 295 лв.

Гаранция: 1451 лв.

Първа дата: 23.05.2017, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване