преглед

на търг

2772-5818

Търг 2772-5818 - ДГС МЕСТА

Обект No. 2312

Дата на публикуване: 24.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, чб, ела

Дървесина (м³): Едра: 268, Средна: 90, Дребна: 19

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 32

Общо: 409м³

Начална цена: 63930.00 лв.

Стъпка: 639 лв.

Гаранция: 3197 лв.

Първа дата: 15.12.2022, 13:35

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.11.2022

Документация за провеждане на търг

24.11.2022

Проекто-договор

24.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.11.2022