преглед

на търг

2772-5817

Търг 2772-5817 - ДГС МЕСТА

Обект No. 2311

Дата на публикуване: 24.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, ела

Дървесина (м³): Едра: 131, Средна: 65, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 66

Общо: 268м³

Начална цена: 39575.00 лв.

Стъпка: 396 лв.

Гаранция: 1979.00 лв.

Първа дата: 15.12.2022, 12:50

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.11.2022

Документация за провеждане на търг

24.11.2022

Проекто-договор

24.11.2022

Протокол от проведен търг

20.12.2022

Договор

20.01.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.11.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.12.2022