преглед

на търг

2772-5816

Търг 2772-5816 - ДГС МЕСТА

Обект No. 2310

Дата на публикуване: 24.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 75, Средна: 239, Дребна: 23

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 16

Общо: 353м³

Начална цена: 44620.00 лв.

Стъпка: 446 лв.

Гаранция: 2231 лв.

Първа дата: 15.12.2022, 12:05

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.11.2022

Документация за провеждане на търг

24.11.2022

Проекто-договор

24.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.11.2022