преглед

на търг

2772-5815

Търг 2772-5815 - ДГС МЕСТА

Обект No. 2308

Дата на публикуване: 24.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 427, Средна: 112, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 92

Общо: 643м³

Начална цена: 102030.00 лв.

Стъпка: 1020 лв.

Гаранция: 5102 лв.

Първа дата: 15.12.2022, 11:20

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.11.2022

Документация за провеждане на търг

24.11.2022

Проекто-договор

24.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.11.2022